Urdiamant, s.r.o.

Dolnostudénská 715/3
787 01 Šumperk, Czech Republic

Telefon: +420 583 366 580
Fax: +420 583 213 026
E-mail: urdiamant@urdiamant.com

ID-Nr.: 258 58 653 USt-ID-Nr.: CZ 258 58 653